16:22:31     سوم اردیبهشت 1398
 
     
 
صفحه نخست درباره ما تماس با ما
    صحت خدمات و مطالب مندرج در سایت به عهده آگهی دهنده است *** با ارسال عدد 1 و یا تماس با شماره ( 09150020095 ) میتوانید جهت ثبت و سفارش آگهی های خود اقدام نمایید    
پزشکان فوق تخصص ، متخصص و عمومی
 
اعتبار این آگهی منقضی شده است

دکتر حمید عطاران ( متخخصص جراحی و بیماریهای دستگاه گوارش _کیسه صفرا_تیرویئد _سرطان و لاپاروسکوپی)

 

دکتر حمید عطاران ( متخخصص جراحی و بیماریهای دستگاه گوارش _کیسه صفرا_تیرویئد _سرطان و لاپاروسکوپی)
تیروئید _ سرطان
ساعت پذیرش : شنبه تا چهارشنبه 5 تا 8 عصر
مشهد_ میدان بیمارستان امام رضا، ابتدای خیابان رازی غربی، ساختمان پزشکان رازی، طبقه اول
تلفن تماس:578 528 38 - 051
رزومه:
تحصیلات:
دکترای تخصصی در رشته جراحی عمومی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 84
دکترای عمومی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 72
دوره های آموزشی گذرانده شده:
روش تحقیق پیشرفته در مدت 3 روز در دانشگاه معاونت آموزشی و پژوهشی سازمان پزشکی قانونی کشور در تهران در سال 88
اولویت سنجی در پژوهش یک روزه معاونت آموزشی و پژوهشی سازمان پزشکی قانون کشور تهران در سال 91
انتشارات:
مقاله ها:
- امکان دستیابی به روشی ساده در تشخیص اعتیاد به مواد مخدر، مجله علمی پزشکی قانونی، سال دوم، شماره پنجم،ر پاییز و زمستان 1374 ص 61-64
- آشنایی با بازار و روش های ترمیم جراحی، نشریه داخلی سازمان نظام پزشکی، سال دوازدهم، بهار و تابستان 1387-ص37-34
- دفاعیات پزشک در مراجع قضایی و انتظامی(آموزه هایی از یک پرونده حقوقی)، نشریه داخلی سازمان نظام پزشکی، سال دوازدهم، بهار و تابستان 1387 ص 10-11
-حمید و همکاران، بررسی یکصد شکایت پزشکی علیه تیم جراحی رسیدگی شده در سازمان نظام پزشکی، نشریه جراحی ایران، دوره 13، شماره 3 و 4 سال 1384
-عوامل موثر در محکومیت تیم جراحی در دعاوی قصور پزشکی و کیفیت رسیدگی به این دعاوی در نظام پزشکی مشهد ، مجله علمی پزشکی قانونی ، دوره 11 ، شماره 3، پاییز 1384، ص 141-145
- سوانح ناشی از تصادفات رانندگی طی سالهای 70-74 در شهر مشهد، مجله علمی پزشکی قانونی ، سال دوم، شماره هشتم 30-18
- مرگ به دنبال خونریزی از فیستول تراشه به شریان های مجاور متعاقب تراکئوستومی: گزارش سه مورد و مروری بر مقالات، مجله علمی پزشکی قانونی، دوره 14، شماره 3، پاییز 1387،ص 182-176
- کشف مایعات خشک شده بدن به کمک خاصیت درخشندگی آنها هنگام تابش اشعه ی ماوراء بنفش با طول موج کوتاه، مجله پزشکی قانونی، سال اول ، شماره چهارم،خرداد و تیر 1374- ص 56-61
- وسیله ای به منظور اندازه گیری کمبود نعشی و کاربرد مقدماتی آن در تخمین زمان برگ، ترجمه: حمید عطاان، مجله پزشکی قانونی، سال اول شماره سوم، فروردین و اردیبهشت 74 ص 21-26
- شریعت ، مهدی، مرگ های ناشی از مسمومیت حاد بررسی اپیدمیولوژیک سال 74 شهرستان مشهد،مجله علمی پزشکی قانونی سال سوم شماره دهم ص 34-50
- آموزه هایی از یک پرونده حقوقی 1 - نشریه سازمان نظام پزشکی مشهد- شماره 37 - سال 85 ص:40
- آموزه هایی از یک پرونده حقوقی 2- نشریه سازمان نظام پزشکی مشهد شماره 83- سال 85-ص:21
- آموزه هایی از یک پرونده حقوقی 3 - نشریه سازمان نظام پزشکی مشهد- شماره 93 سال 85
- آموزه هایی از یک پرونده حقوقی 4- نشریه سازمان نظام پزشکی - شماره 40 - سال 85- ص:18-19
- آموزه هایی از یک پرونده حقوقی 5 نشریه سازمان نظام پزشکی مشهد شماره 41 سال 86 ص:22-23
طرح های تحقیقاتی:
- بررسی عوامل موثر بر زمان ماجعه متقاضیان سقط درمانی مراجعه کننده به پزشکی قانونی خراسان رضوی در سال 92-93
- بررسی مقایسه ای شیوه های فرزند پروری و سلامت روان زوجین ناباروری متقاضی فرزند خواندگی با زوجین بدون در سال 92-93
- ارزیابی شاخص های بهداشت روان در زنان نابارور در مقایسه با زنان بارور در سال 92-93
- برسی و تعیین شاخص های اراده و قوه تمییز در بیماران روانی ارجاعی به بخش روانپزشکی قانونی در سال 92-93
- بررسی شیوع قصور پزشکی بر اساس نوع اقدام جراحی در پرونده های کمیسیون های پزشکی قانونی مشهد از سال 88 تا 92
- بررسی شیوع قصور پزشکی بر اساس نوع اقدام جراحی در پرونده های کمیسیون های پزشکی قانون مشهد از سال 88 تا 92
- مقایسه استرس، اضطراب، افسردگی و نقش جنسی افراد در سال 93-94
- مبتلا به اختلال هویت جنسی با افراد عادی
- بررسی شیوع ابتلا به اختلال روانپزشکی در مرتکبین به قتل ارجاع شده به کمسیون روانپزشکی قانونی خراسان رضوی از سال 88 تا 93
- طراحی و پیاده سازی سامانه اطلاعات پرسنلی پزشکی قانونی خراسان رضوی از سال 93-94
- بررسی علل ئ عوامل موثر در ایجاد پرونده های رسوبی در بخش معاینات بالینی پزشکی قانونی در سال 89
- بررسی اهمیت نقش حضور در صحنه جرم کارشناسان پزشکی قانونی در کشف علت نهایی فوت در سال 87
- ارزیابی نگرش قضات دادگستری به مقوله تقسیم مسئولیت بین عوامل متعدد موثر در بروز خسارت به مجنی علیه در سال 86
کنفرانس های داخلی:
- رعایت مسایل قانونی در انجام اعمال سرپایی
ابعاد حقوقی حرفه پزشکی
- اهمیت و جایگاه مدارکح پزشکی
- مبانی حقوق پزشکی
مباحث عمده حقوقی در حرفه پزشکی
ایجاد وحدت رویه در تطبیق صدمات احشا داخلی با قانون دیات
دیات و مقتضیات زمان
بررسی علل شکایات از پزشکان
رویکرد به خطاهای پزشکی
باید ها و نبایدهای قانونی در اورژانس
پیشگیری از خطاهای پزشکی
ترومای شکم و جنبه های علمی و قانونی آن
دفاعیات پزشک در مراجع کارشناسی
نظام حقوقی رسیدگی به پرونده ها ، جرائم پزشکی و اهمیت گزارش نویسی
مباحث قانونی در طب اورژانس
جنبه های حقوقی نازایی
مرگهای ناشی از حوادث خانگی و راههای پیشگیری از آن
بررسی کمپلیکاسیونهای پیش آمده در اعمال جراحی زنان و مامایی
مروری بر شکایات مطروحه علیه کادر پرستاری-مامایی و پرسنل بیمارستانی
مسئولیت حقوقی کادر پرستاری، مامایی و مسئولین بیمارستان
تخلفات انتظامی و جزائی شاغلین حرف پزشکی
علل شکایت از پزشکان- پیشگیری از خطای پزشکی
قصور و مسئولیت های پزشکی
محدوده مسئولیت پزشکی
ارکان مسئولیت مدنی پزشک
گوهای نامه های پزشکی - دیدگاههای اخلاقی و قانونی آن
خطاهای پزشکی و انواع آن
کالبد گشایی
سیر پرونده های دادسرای انتظامی
مرگ های perioperativeو نقش اتوپسی
مهندسی نظامات اجتماعی با الهام از ساختارهای بدن انسان
اصول کالبدا گشایی و آماده سازی اجساد
جنبه های قانونی بیماری های شغلی و غرامت ها
دومین همایش سراسری طب و قضا
کالبد گشایی و تعیین علت فوت
نوع چهارم ماده 3 ضوابط نحوه اجرای برنامه ها
معاینه پیشرفته بالینی
آشنایی با قوانین و مشکلات حقوق حرفه ای پزشکی
جنبه های قانونی بیماری های شغلی و غرامتها
جراحی دهان و دندان
افزایش قد
قوانین و مشکلات حقوق حرفه ای پزشکی(باید ها و نباید ها در شکایات مربوط به پرونده های بیماران
سومین همایش سراسری طب و قضا(مشهد)
سمینار جراحی سینوس و رینوپلاستی
آموزش قوانین و مشکلات حقوق حرفه ای
اختلالات هورمونی
پزشک و آموزه های قانونی
تشخیص پره ناتال ناهنجاریهای مادرزادی
آموزش قوانین و مشکلات حقوق حرفه ای پزشکی
جراحی های کم تهاجمی
کنفرانس یک روزه زایمان ایمن
طب کار 2
زایمان ایمن 1
جراحیهای کوچک
تازه های اپتومتری
دومین سمینار اخلاق پزشکی
II پاتولوژی استخوان و مفاصل
بازبینی روشهای تعیین نقص عضو و صدمات ستون فقرات و نخاع
کنفرانس علمی یک روزه روش های جدید ارزیابی سلامت جنین در طول بارداری
اورژانس های پزشکی- حادثه و بحران در 24 ساعت اول
تصویر برداری تشخیصی استخوان مفاصل بافت نرم
راهکارهای اتخاذ رویه در صدور نظریات پزشکی قانونی
سمینار طب و قضا ( مسئولیت های جقوقی گروه پزشکی)
راهکارهای اتخاذ وحدت رویه در صدور گواهی های پزشکی قانونی در صدمات ارتوپدیک اندامها
ارزیابی ترومای صورت بارویکرد پزشکی قانونی
تروماهای چشمی از دیدگاه پزشکی قانونی
عکس برداری در پزشکی forensic photography قانون
بیماریهای منتقله به روشی جنسی
اصول برخورد غیر تهاجمی با بیماریهای کف لگن
پیشگیری و غربالگری سرطانهای سیستم ژنیتال زنان
سی و هشتمین کنگره علمی سالانه جامعه جراحان ایران
ادواری جراحی انکولوژی
کنفرانس علمی یک روزه ناتوانی جنسی از منظر طب و حقوق
نهمین کنگره سراسری انجمن جراحان عمومی ایران
سقط درمانی و روشهای تشخیص قبل از تولد
اصول معاینه صحنه جرم
قصور پزشکی از دیدگاه حقوقی و نحوه رسیدگی به تخلفات پزشکی
استنتهای حالبی
عفونت های شغلی قابل انتقال در پزشکی قانونی (نحوه مواجهه با خطرات سالن تشریح
کنفرانس یک روزه اورژانس های جراحی زنن و مامایی در قالب بررسی پرونده های نظام پزشکی
سمینار یک روزه تروماهای دندانی فکی
نسبیت و روشهای احراز آن در پزشکی قانونی
معاینات تخصصی زنان و مباحث حقوقی مربوطه در پزشکی قانونی
اختلالات شنوایی از منظر پزشکی قانونی
کنفرانس های علمی یک روزه سقط جنین بایدها و نباید ها در تشخیص درمان و پیشگیری (اورژانسهای مامایی)
عدم تحمل کیفر و مصادیق آن
کنفرانس های بین المللی:
- اولین همایش بین المللی صدمات دندانی و دومین سمپوزیوم انجمن اندودانتیست ایران
کنگره بین المللی جراحی خراسان - موضوع تروما
مسئولیت جزائی بیماران روانی از دیدگاه اسلام و سایر کشور
بررسی اپیدمیولوژیک مرگهای ناشی از مسمومیت در مشهد
ضرورت ایجاد قوانین و مقررات حرفه پرستاری
نظام حقوقی رسیدگی به جرائم پزشکی و نحوه دفاعیات پزشک در مراجع رسیدگی کننده
سمپوزیوم بین المللی علوم قانونی
کنگره سالیانه بین المللی پزشکی قانون ایران
دهمین کنگره بین المللی جراحان درون بین المللی جراحان درون بین حوزه مدیترانه خاورمیانه و هشتمین کنگره سالیانه انجمن جراحان درون بین ایران
اولین کنگره بین المللی پزشکی قانونی ایران
اغولین کنگره بین المللی بررسی صحنه جرم
20th International symposium on the forensic Sciences
تجربیات آموزشی:
درس قانون و اخلاق و مقررات مامائی در دانشگاه آزاد واحد قوچان در مدت 4 سال مامایی در مقطع کاردانی
درس حقوق پزشکی در اداره کل پزشکی قانونی به مدت 5 سال در رشته پزشکان معاضدتی
درس آناتومی در اداره کل پزشکی قانونی به مدت 2 سال در رشته تکنسین اتوپسی
تجربه کلینیکی و عملی:
راه اندازی سیستم تله مدیسن در سالن تشریح پزشکی قانونی مشهد
پست علمی و اداری:
معاون بالینی و تشریح اداره کل پزشکی قانونی خراسان رضوی
معاون پزشکی و آزمایشگاهی اداره کل پزشکی قانونی خراسان
دادیار و معاون دادستان انتظامی سازمان نظام پزشکی مشهد
عضو هیئت بدوی انتظامی سازمان نظام پزشکی مشهد
رئیس هیئت بدوی انتظامی سازمان نظام پزشکی قانون خراسان رضوی
عضو کمیته اجرایی آموزش و توانمند سازی پزشکی قانونی خراسان رضوی
عضو کمیته پیشگیری از وقوع جرم امور پزشکی
عضو هیئت تجدید نظر کمیسیون تامین اجتماعی خراسانم رضوی
تقدیرنامه ، جوایز و امتیازات ویژه:
تقدیرنامه های متعدد اداری از مسئولین استانی و کشوری - اخذ رتبه کارمند نمونه
تقدیر نامه و جایزه پژوهشگر نمونه سال 1393 اداره کل پزشکی قانونی خراسان رضوی دی ماه 94 از اداره کل پزشکی قانونی خراسان رضوی
تسلط به زبان های بین المللی: انگلیسی
همه آگهی های را ببینید.
مشخصات آگهی :
تاریخ ارسال آگهی: 1393/11/20 08:11:06 ق.ظ
تاریخ انقضای آگهی: 1397/09/01 02:11:10 ب.ظ
موقعیت آگهی:خراسان رضوی (مشهد )
تعداد بازدید کننده : 2139  بار 
مشخصات آگهی دهنده:
نام و نام خانوادگی: user1
تلفن: 578 528 38 - 051 ---  
 
عبارات کلیدی:
دکتر خوب ، لیست پزشکان ,دکتر حمید عطاران ( متخخصص جراحی و بیماریهای دستگاه گوارش _کیسه صفرا_تیرویئد _سرطان و لاپاروسکوپی) ,تیروئید _ سرطان ,ساعت پذیرش
ارسال پیام
تماس با user1  در مورد این آگهی متن پیام:
نام و نام خانوادگی شما: 
ایمیل شما:
عنوان پیام:
 
 
 

کلمات کلیدی مرتبط:
     
 
کلمات کلیدی
     
 گروه آگهی:
   
 
 

کليه حقوق اين وب سايت محفوظ مي باشد
Copyright © 2013 - All rights reserved
طراحي سايت و بهينه سازي وب سايت توسط پورتال فراتک

0.078 ثانیه.